Текст песни Ростислав Хитряк - Революція в Україні

  • Исполнитель: Ростислав Хитряк
  • Название песни: Революція в Україні
  • Дата добавления: 10.10.2017 | 08:15:05
  • Просмотров: 286
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

1 Строфа

Нам потрібен президент, що працює на народ,
хліб не краде, не привласнює завод.
Рівноправство для жінок в суспільному житті,
вони – матері дітей, без них немає сім’ї.

Сім’ям – житло, щоб у них все було,
щоб народжувать дітей і дитятко росл.о
Медицинська допомога незалежно від грошей,
повноцінне лікування і для бідних людей.

Бабусям-дідусям, які все побудували,
пенсії попіднімать, щоби не голодували.
Щоби їм не стидно було вийти в місто погулять,
вдіти гарний костюм та й гуцулку станцювать.

Вільний доступ до ресурсі, незалежно від зв’язків,
незалежно, хто ти є, і від статусу батьків.
Вільний розвиток людей без державного пресу –
тільки так ми досягнемо прогресу.

Приспів

Ще не вмерла Україна, хай живе – і геть руїна,
так, як мати любить сина, Україна любить нас.
Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо,
правду й волю в своїй хаті разом ми відстоїмо.

2 Строфа

Культу сили та грошей ми поставим кінець,
я за культ свободи всіх. Хто зі мною, – молодець.
Хто візьме хабара – в космос полетить,
в нас корупції не буде, тут таким нема де жить.

Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин
кожний день пожирають дітей України.
Я – за овочі після спорту для всіх,
ча-ча-ча для старих і кунг-фу для малих.

600000 українців помирає кожен рік,
а іще половина з України емігрує,
може Україна не дожити цей вік,
крім нас, Українців, ніхто неньку не врятує.

1000 років ми воювали
за нашу свободу і що ми дістали?
Грошей в народу не було і немає,
він з голоду тихо здихає.

Приспів

Ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна.
Так, як мати любить сина, Україна любить нас.
Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо,
правду й волю в своїй хаті разом ми відстоїмо.

Перевод песни

1 Strofa

We need a president working for the people
bread does not steal, does not assign the plant.
Equality for Women in Public Life,
they are the mother of children, without them there is no family.

Family - housing, so that they had everything,
to give birth to children and childrens
Medical care regardless of money,
well-balanced treatment for the poor.

Grandmothers who have built everything,
Pensions raise, so as not to starve.
So that it was not for them to go out into the city to walk,
take a good suit and gutsulku dance.

Free access to the resource, regardless of links,
regardless of who you are and the status of the parents.
Free development of people without the state press -
just so we will make progress.

Chorus

Ukraine has not died yet, let it live - and it's a ruin,
Just like a mother loves her son, Ukraine loves us.
As Shevchenko has commanded, we shake the shackles,
we will stand together in truth in our house together with truth and will.

2 Stropha

We will put an end to the cult of power and money,
I am the cult of freedom of all. Who is with me - good boy.
Who will take a bribe - fly into space
we will not have corruption, there is no place to live here.

Subotex, alcohol, methadone, nicotine
Every day devour the children of Ukraine.
I am for vegetables after the sport for everyone
cha-cha-cha for the old and kung fu for small ones.

600,000 Ukrainians die every year,
and half of Ukraine emigrates,
Ukraine can not survive this age
except us, Ukrainians, nobody will save the mother.

For 1000 years we were fighting
for our freedom and what did we get?
Money was not and was not in the people
he stares quietly breathing.

Chorus

Ukraine has not died yet, alive and ruinous.
Just like a mother loves her son, Ukraine loves us.
As Shevchenko has commanded, we shake the shackles,
we will stand together in truth in our house together with truth and will.

Официальное видео

Все тексты Ростислав Хитряк >>>